icon-ps-yinyang

پیشنهاد راهکار به مشتریان از جمله‌ی مهم‌ترین خدماتی‌ست که «پگاه‌سیستم» در اختیار مشتریان می‌گذارد. این بخش از خدمات توسط تیم مجرب مهندسی فروش این شرکت انجام می‌شود. تیم مهندسی با مطالعه و بررسی نیازهای مشتریان، آنان را در دست‌یابی به مناسب‌ترین گزینه برای پوشش بخش قابل توجهی‌ از نیازهای سازمان یاری و راهنمایی می‌کند. هرچند که در نهایت تصمیم‌‌گیری برای به کارگیری یک سیستم بر عهده‌ی مشتریان خواهد بود، «پگاه‌سیستم» با ارائه این بخش از خدمات بخشی از این مسئولیت را متوجه خود می‌کند و به این ترتیب فرایند انتخاب یک محصول برای سازمان مشتری بسیار تسهیل می‌گردد. 
هر مشتری پس از برقراری نخستین تماس با سازمان، امکان استفاده از خدمات مشاوره را خواهد داشت. این خدمات حتی می‌تواند برای مشتریانی که خود به دقت نیازهای سازمان را شناسایی و سیستم‌های مورد نظر را انتخاب کرده‌اند، کارساز باشد. مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی این بخش از خدمات «پگاه‌سیستم»  ارائه‌ی مشاوره‌های صادقانه و تخصصی‌ست. حتی ممکن است در طول این مشاوره استفاده از سیستم مورد نظر مشتریان مناسب نیازهای آنان شناخته نشود. «پگاه‌سیستم»  مدعی این حقیقت است که در ارائه‌ی راهکارها بدون در نظر گرفتن منافع  آنی خود، صادقانه‌ترین مشاوره‌ها را به مشتریان ارائه می‌کند. 

در نخستین گام، شناسایی نیازهای واقعی مشتریان از طریق طرح پرسش‌های تخصصی توسط کارشناسان مهندسی فروش صورت می‌گیرد. پاسخ به این پرسش‌ها تا حد زیادی می‌تواند به فرایند شناسایی نیازهای مشتریان کمک کند. اگر شناسایی و مهندسی نیاز یک مشتری با طرح پرسش‌های اولیه انجام نشود، «پگاه‌سیستم» برای ارائه‌ی بهترین راهکار وارد مراحل تکمیلی همچون بازدید از سازمان، بررسی ابزارهای معرفی سازمان مشتری، یا برگزاری نشست با مدیران به منظور شناخت دقیق‌تری از نیازهای مشتریان می‌شود. 

پس از طی این مراحل، میزان انطباق سیستم‌ها با درخواست مشتریان بررسی می‌شود و در نهایت بهترین راهکار برای پاسخ به این نیازها انتخاب می‌شود. در این مرحله ممکن است راهکارهای فعلی «پگاه‌سیستم» با نیازهای مشتریان متناسب‌سازی شود و یا این که برای مشتری سیستم اختصاصی طراحی شود.

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)