icon-ps-bookthree

مسئولیت حساس «پگاه‌سیستم» در ایجاد بستر مناسب فرهنگی در استفاده از فناوری اطلاعات در فرایندهای مختلف کسب و کار، اهمیت بخش آموزش را در این سازمان پررنگ کرده است. «پگاه‌سیستم» افزون بر آن‌که برنامه‌های منظمی را برای آموزش و به روز رسانی اطلاعات نیروی انسانی خود در نظر گرفته است، خدمات آموزشی کاملی را برای مخاطبان خود پیش‌بینی کرده است. این خدمات از برنامه‌ریزی برای آموزش مشتریان تا برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی هستند که به صورت مداوم در حال طراحی و اجرا هستند. مهم‌ترین فعالیت‌های آموزشی «پگاه‌سیستم» عبارت است از: 

آموزش مشتریان برای استفاده بهینه از سیستم‌ها: «پگاه‌سیستم» برای آشنایی بیشتر مشتریان با کاربری سیستم‌ها و شیوه‌ی استفاده بهینه از امکانات موجود در آن‌ها، مسئولیت آموزش کاربران را در سازمان مشتریان بر عهده گرفته است. 

برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی: گروه آموزش «پگاه‌سیستم» با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، شامل آموزش کاربری سیستم‌های «پگاه‌سیستم» و دوره‌های تخصصی سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبکه و ...، برای علاقه‌مندان و ارایه‌ی گواهی‌نامه‌های معتبر، گام دیگری در فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات فناوری اطلاعات برداشته است. 

برگزاری همایش‌ها و سمینارهای آموزشی: که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شوند، از فعالیت‌هایی‌ است که علاوه بر شناساندن سیستم‌های «پگاه‌سیستم» به جامعه می‌تواند بستر فرهنگی موجود را برای استفاده از راهکاری فناوری اطلاعات کسب و کار آماده‌تر سازد.

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)