icon-ps-managedhosting
پس از طی مراحل شناسایی نیاز و فروش سیستم به مشتریان، تیم استقرار و راه‌اندازی پگاه سیستم در قالب یک پروژه‌ی زمان‌بندی شده از لحظه‌ی امضای قرارداد تا تحویل نهایی محصول مراحل پیاده‌سازی و استقرار سیستم را در محل مورد نیاز مشتری بر عهده می‌گیرد. فعالیت‌های انجام شده در این بخش عبارت‌اند از
 
استقرار و عملیاتی کردن سیستم: سیستم یا سیستم‌های خریداری شده مطابق توافق مشتری و «پگاه‌سیستم» باید ظرف مدت زمان مشخصی که در قرارداد نیز به آن اشاره شده است، به صورت عملیاتی و کاربردی درآید. نیروی استقرار و راه‌اندازی پگاه سیستم با بهره‌مندی از ویژگی‌های تعهد و تخصص، تمامی مراحل استقرار و عملیاتی کردن سیستم را برعهده می‌گیرند
 
آموزش: اقدامات آموزشی برای آشنایی مشتریان با کاربری سیستم و شیوه‌ی استفاده بهینه از امکانات موجود در سیستم از دیگر فعالیت‌های نیروهای نصب و راه‌اندازی «پگاه‌سیستم» است.
 
• فرهنگ‌سازی برای استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در سطح سازمان مشترییکی از عمده‌ترین چالش‌های دست‌اندرکاران فناوری اطلاعات در کشور مقاومت و ایستایی ناخواسته‌ی ساختارهای درونی سازمان‌ها در مقابل استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و الکترونیکی است. یکی از وظایف نیروی استقرار و راه‌اندازی «پگاه‌سیستم» ترویج فرهنگ استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در سازمان و نشان دادن مزایای استفاده از این ابزارها به مشتریان است. بی‌گمان استفاده‌ی موثر و بهینه از سیستم‌ها نیز بدون ایجاد این فرهنگ در سازمان مشتری امکان‌پذیر نخواهد بود. .
 
کنترل مجدد و اطمینان از پیاده‌سازی موفق محصول: در نهایت و پس از پایان پروژه تیم استقرار و راه‌اندازی«پگاه‌سیستم» برای کنترل دوباره و اطمینان از عملیاتی شدن سیستم با سازمان مشتری تماس می‌گیرند و از پیاده‌سازی موفق سیستم و استفاده‌ی بهینه‌ی کارکنان از سیستم مورد نظر مطمئن می‌شوند وادامه‌ی فعالیت را به تیم پشتیبانی فنی «پگاه‌سیستم» می‌سپارند.

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)