ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيا تا به حال داستان زندگي خود را براي يک نفر تعريف کرده ايد؟ اگر اين کار را کرده ايد، احتمالا وقتي به قسمت گرم ماجرا رسيده ايد، طرف مقابل را برانگيخته ايد که او هم چيزهايي از خودش تعريف کند؛ همه اين ترفندها، بهانه هايي است تا در كنار استفاده از نرم افزار هاي مديريتي شركت پگاه سيستم در كار و شغلتان موفق تر شويد.

در طول سال ها، بدون شک جزئياتي از سفر زندگي خود را براي دوستان و خانواده تان تعريف کرده ايد. اما بعيد است براي شنوندگان کنجکاوي که چندان شناختي از آنها نداريد، کل داستان زندگي تان را تعريف کنيد. دليل ندارد آنها چرايي و چگونگي سفر زندگي شما را بدانند. چنين کاري چه احساسي به شما مي دهد؟ چرا مخاطب بايد به چنين چيزي علاقه مند باشد؟ با انجام اين کار، احتمالا از دو جهت غافلگير مي شويد. اول، با احساساتي که هنگام انجام اين تمرين تجربه مي کنيد و دوم، با اثر مثبتي که داستان شما بر شنوندگان دارد؛ هر چقدر هم فکر کنيد داستان تان معمولي است. اثرات اين موضوع را به صورت مرتب روي «کارگاه هاي شرح حال نويسي» که براي مديران برگزار مي کنم مشاهده کرده ام؛ تجربه اي که هم براي گوينده و هم براي شنونده قدرتمند است.

ابتدا با گوينده شروع مي کنيم. قبل از اينکه شروع به صحبت کنيد، مسير زندگي تان (life-line) را کشيده ايد که اتفاق هاي مهم زندگي، قرارها، روابط، نقش ها و احساسات تان را در طول زمان به تصوير مي کشد. فراز و فرودها، شادي ها و نااميدي ها جلوي چشمتان مي آيد و مي بينيد چه چيزهايي از جمله احساساتتان که در لحظه فکر مي کرديد پايدار است، چقدر تغيير کرده است. همچنين مي بينيد چطور به شکل موفقي از يک موقعيت وحشتناک بيرون آمديد يا چگونه ناآگاهانه به سوي منفي گرايي رفتيد. چشم انداز زندگي شما نسبي نيست – برخي مسائل بزرگ خيلي دور به نظر مي رسند، درحالي که برخي ديگر مستقيما بر زندگي شما سايه مي اندازند. انجام اين کار، چشم انداز جديدي به روي شما مي گشايد، پرسش هايي را مطرح مي کند و گزينه هايي را روشن مي کند.

برخي از اين پرسش ها بازتاب هاي مهمي براي حال و آينده شما هستند. ممکن است از خودتان بپرسيد: «آيا همان اشتباه ها را مرتب تکرار کرده ام؟ چه تصميم هاي بزرگي را از روي بي احتياطي اتخاذ کرده ام؟ مشکلات زندگي چه درس هايي به من آموخته است؟ چگونه اين افراد يا فرآيندها را دست کم گرفتم؟ به چه چيزهايي بيش از حد بها دادم؟ چه چيزهايي را که مي توانست در آينده به من کمک کند ناديده گرفتم؟ چه گزينه هايي از بهترين بخش شخصيت من نشات مي گيرند؟ اينها سوالات مهمي هستند. تمرين کشيدن مسير زندگي فرصتي بي مانند به شما مي دهد تا طرح ها و اهداف جديدي را براي فصل هاي بعدي داستان خود ايجاد کنيد.

حالا به شنونده مي پردازيم. چه اثري بر آنها مي گذاريد تا داستان تان را بشنوند؟ به جز خسته شدن، قضاوت کردن و نفهميدن، افرادي هم هستند که خودشان را جاي شما مي گذارند، به خصوص اگر سوابق و تجربيات مشابهي داشته باشند. براي ديدگاه هاي ميان-فرهنگي اين يک اتفاق غيرمنتظره است. ما اغلب ديگران را قضاوت مي کنيم و در مورد انگيزه هاي آنها به نحوي که به خودمان حس خوب مي دهد، فوري نظر مي دهيم، بدون اينکه براي شناخت واقعي آنها وقت بگذاريم. اين تمرين باعث مي شود از تنبلي ذهني رها شويد. وقتي کسي داستان خودش را تعريف مي کند، قضاوت کردن در مورد او سخت مي شود. در اين شرايط، براي اتفاقات سختي که رخ داده بيشتر احساس همدردي مي کنيد، احساسات آنها را مي فهميد و به اين فکر مي کنيد که چگونه با چالش هاي زندگي دست و پنجه نرم کرده اند.

شنونده بودن در اين فضا موهبتي است که به ما امکان مي دهد يکي از کارهايي را که براي افراد خودمحور سخت است، انجام دهيم؛ يعني تمرکززدايي. خودمحوري عاقبت اجتناب ناپذير حس قوي هويت شخصي و محدودسازي ديدگاه ما است. با اين حال، بار ديگر بايد تاکيد کرد که با مربيگري و مشاوره مي توانيم از ذهنمان استفاده کنيم و از محدوديت ها فراتر رويم. احساس همدردي با افرادي که دوستشان داريم کار راحتي است، اما برعکس، در مورد افرادي که نمي شناسيم خيلي سخت مي توانيم احساس همدردي داشته باشيم. به ويژه در مورد افرادي که هيچ نقطه مشترکي با آنها نداريم، اين موضوع سخت تر مي شود. اين افراد ممکن است از يک فرهنگ و سابقه کاملا متفاوتي آمده باشند يا ممکن است ما خيلي به آنها اعتماد نداشته باشيم.

تمرکززدايي – يا ديدن دنيا از چشم انداز يک فرد ديگر – بر خلاف همدردي است و بيشتر تحليلي است که به ما امکان مي دهد نيروهاي دروني و بيروني که در ديگران ايجاد مي شود را درک کنيم. حال تمرکززدايي در مورد غريبه ها و دشمنان تقريبا آسان تر است. پس، همدردي با افرادي که دوستشان داريم يا به آنها احترام مي گذاريم ساده تر است، اما تمرکززدايي به عنوان فرآيندي تحليلي در واقع يک تکنيک ويژه است که کار ساده اي نيست، اما با تمرين هاي مختلف مي توان در مورد افراد آن را به کار برد.تمرين ترسيم مسير زندگي که در ابتدا به آن اشاره شد، يک روش عالي براي تمرکززدايي است و به روشني نشان مي دهد که نمي توان از آنچه ديگران فکر مي کنند، احساس مي کنند و عمل مي کنند، بي خبر ماند.

اين موضوع در مديريت و رهبري امري ضروري است و ابزاري قدرتمند براي مذاکره، همکاري، مديريت افراد و تدبير به خرج دادن در مورد کساني است که جلوي پيشرفت ما را مي گيرند. در مورد دشمنان هم اين روش مي تواند خونسردي هوشمندانه را جايگزين ترس و خشم کند. به طور خلاصه، تمرين مسير زندگي دو مزيت عمده براي ما دارد. يکي اينکه چشم اندازي تازه در مورد رابطه بين گذشته و آينده به ما مي دهد و به نوسازي اهداف در حال حاضر کمک مي کند. دوم اينکه دريچه اي را از درون چشم انداز خودمحوري براي ما باز مي کند و درکي عميق تر در مورد اينکه چگونه مي توان انساني متفاوت و برجسته بود، به ما مي دهد.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)