ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بعضي افراد از ابتدا به عنوان مدير تربيت مي شوند و سپس بر مسند مديريت تکيه مي زنند. برخي ديگر سلسله مراتب کاري را طي و از نرم افزار هاي مختلف و نرم افزار هاي مديريتي شركت پگاه سيستم استفاده مي کنند و به مقام مديريت مي رسند و هستند کساني که بنا به نياز فوري شرکت و به صورت کاملا ناگهاني و گاه ناخواسته به عنوان مدير منصوب مي شوند که در اين حالت به فردي دست و پا بسته و شوکه شده در کارزار سخت مديريت تبديل مي شوند. تمام صنايع و شرکت ها و سازمان ها به مدير نياز دارند و گاه پيدا کردن مديران لايق و کاربلد آنچنان سخت و پيچيده مي شود که مالکان و تصميم گيران شرکتي را وادار مي سازد تا از بسياري از آرمان ها و اولويت هايشان صرف نظر کنند.

در چنين شرايطي است که مديران تازه کار و بي تجربه خود را با کوله باري از مشکلات و ابهامات روبرو مي بينند که مقابله با آنها امري بسيار دشوار و طاقت فرسا خواهد بود. در چنين شرايطي، رعايت پاره اي اصول و پياده کردن توصيه هايي چند مي تواند مديران تصادفي را قادر سازد به تدريج بر اوضاع مسلط شوند و مشکلات موجود را از سر راه بردارند. در ادامه به چند مورد از کارهايي که مديران تصادفي بايد انجام دهند اشاره شده است.

  1. مديري در مجموعه اي فعاليت کند که نداند در آنجا چه کاري انجام مي شود و کارها چگونه انجام مي شوند. افراد تحت رهبري چنين مديري هيچ گاه او را جدي نخواهند گرفت و حتي ممکن است از بي اطلاعي او نسبت به اوضاع سوءاستفاده کنند. بنابراين در هفته هاي اول فعاليت تان در مجموعه اي جديد و ناشناخته حتما براي شناخت کامل ابعاد کارها و فعاليت ها وقت بگذاريد و سعي کنيد نسبت به مسائل و نحوه انجام شدن امور تسلط يابيد.
  2. مهارت هاي مديريت زمان تان را ارتقا دهيد. در منصب مديريت آن چيزي که بيش از هر چيز ديگري براي شما اهميت دارد زمان است. پس آن را به بهترين شکل ممکن مديريت کنيد. هميشه به ياد داشته باشيد که مديريت زمان براي يک مدير با مديريت زمان براي کارمندان معمولي متفاوت است، چراکه حجم کاري و مسووليت هاي محوله به آنها کاملابا هم فرق دارد. پس ياد بگيريد مثل يک مدير زمان تان را مديريت کنيد.
  3. مهارت گوش کردن فعال را در خود تقويت کنيد. کارمندان براي مدير تازه واردي که به حرف هاي آنها گوش مي کند و به آنها توجه دارد ارزش بيشتري قائل مي شوند. پس وقتي کارکنان به شما مراجعه کردند با روحيه اي باز و گوشي شنوا به اظهار نظر هاي آنها توجه کنيد.
  4. ياد بگيريد چگونه به کارکنان تان انگيزه بدهيد و آنها را رهبري کنيد. بايد اين واقعيت را پذيرفت که افراد عادي اغلب نمي دانند و نمي توانند کارکنان را به شکلي حرفه اي رهبري کنند و به آنها انگيزه دهند اما بايد اين کار را ياد بگيرند، چراکه مديري که نتواند به افرادش انگيزه دهد و رهبري شان کند اصلامدير نيست.
  5. به خودآموزي و افزايش دانسته هاي خود ادامه دهيد. مديران موفق هيچ گاه فرآيند يادگيري و پيشرفت خود را متوقف نمي کنند. پس اگر شما بنا به اتفاق يا اجبار به مديريت شرکتي رسيديد، به طور پيوسته يادگيري و خودآموزي داشته باشيد.
  6. خودتان را در اتاق تان محصور نکنيد. مديران تصادفي به شدت از حضور فعال در جمع کارکنان هراس دارند چرا که خود را فاقد اعتماد به نفس کافي مي دانند در حالي که زنداني کردن خود در اتاق کار نه تنها مانعي بر سر راه بهبود اعتماد به نفس مديران تصادفي است بلکه کارکنان را نيز نسبت به توانايي هاي مديرشان دچار ترديد مي سازد. بنابراين بهتر است با شجاعت تمام در محيط شرکت و در ميان کارکنان حضور يابيد تا هم در برابر کارکنان باشکوه جلوه کنيد و هم به تدريج اعتماد به نفس لازم براي يک مدير را به دست آوريد.
  7. وانمود نکنيد که همه چيز را مي دانيد. بعضي از مديران تصادفي که قاعدتا اطلاع چنداني از چند و چون قضايا ندارند ترجيح مي دهند، به گونه اي وانمود کنند که گويا از همه چيز خبر دارند و همه چيز را مي دانند، در حالي که چنين نيست و اين ناشي گري به قيمت تداوم يافتن ناآگاهي آنها و عدم اطلاع رساني کارکنان به آنها تمام خواهد شد. پس به ياد داشته باشيد که کارکنان هيچ تمايلي به اطلاع رساني به مديري که به نظر مي رسد همه چيز را مي داند ندارند.
  8. اعتبار موفقيت هاي به دست آمده را فقط متعلق به خود ندانيد. هر موفقيت و دستاوردي که توسط يک تيم کسب مي شود حاصل تلاش تمام اعضاي تيم و نه فقط رهبر آن است. پس اگر تيم يا شرکت تحت مديريت شما به موفقيتي دست پيدا کرد، تمام اعتبار آن را به خود نسبت ندهيد و بدانيد که کارکنان يک مجموعه از مديري که همه موفقيت ها و نکات مثبت را به خود نسبت مي دهد و در مقابل تقصير کمبودها و نارسايي ها را به گردن افرادش مي اندازد بدشان مي آيد.
  9. انتظار نداشته باشيد همه کارکنان تان بي نقص و عالي باشند. مديران تصادفي به اشتباه فکر مي کنند که همه کارمندان بايد از هر گونه خطا و اشتباهي مبرا باشند در حالي که چنين برخورد ايده آل گرايانه اي به هيچ عنوان درست نيست و در هر فعاليت و پروژه اي نکات مثبت و منفي وجود دارد.
  10. ياد بگيريد چگونه مي توان و بايد تفويض اختيار کرد. مديران تصادفي فکر مي کنند که تمام تصميمات و فعاليت ها را خودشان بايد انجام دهند و نبايد انجام اين کارها را از ديگران بخواهند، در حالي که اين کار نتيجه اي غير از شلوغ شدن سر مدير و کاهش بهره وري او نخواهد داشت. بنابراين از طريق شناسايي پتانسيل ها و توانمندي هاي کارکنان تان ياد بگيريد که چه کارهايي را مي توانيد و بايد به آنها بسپاريد.

به هر حال حتي اگر به طور تصادفي و ناگهاني به مقام مديريت يک شرکت يا رهبري يک تيم کاري برگزيده شده ايد و از قبل خود را آماده و مهياي اين آزمون سخت نکرده ايد، مي توانيد با عملي کردن توصيه هاي ذکر شده و اقدامات هدفمند و آگاهانه خيلي زود از قالب يک مدير ناشي و تصادفي به يک مدير حرفه اي و کاربلد تبديل شويد.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)