ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

امروز می خواهم در مورد شیوه های تصمیم گیری افراد با شما صحبت کنم، اما پیش از آن مرور می کنم در ابتدا فرد مقابل باید ما را شبیه خود بداند تا با ما هم صحبت شود و زمان خود را در اختیار ما قرار دهد. در گام بعدی ما باید بفهمیم او چگونه مسائل را درک می کند و در گام سوم باید بفهمیم او چگونه تصمیم می گیرد. در خصوص دو گام اول مفصل در مقالات قبلی توضیح دادم اما گام سوم:

برای اینکه بدانیم طرف مقابل ما چگونه تصمیم می گیرد باید بدانید خودتان چه می خواهید یا دست کم چه نتیجه ای شما را راضی می کند.

مهم: دوم باید از نرم افزار هاي مختلف شركت پگاه سيستم استفاده  كنيد و بدانید که هر شخص هر کاری تأکید می کنم هر کاری را به دلایل خود و نه به دلایلی که برای شما اهمیت دارد انجام می دهد، برای همین است که آشنا شدن با دلایل تصمیم گیری اطراف بسیار مهم است و به شما این امکان را می دهد تا از مورد رضایت بودن پیشنهادهای تان مطمئن شوید.

اشخاص هر کدام به سبک خود تصمیم می گیرند، اما باید توجه داشته باشید استراتژی هایی که افراد برای تصمیم گیری اتخاذ می کنند براساس نوع موضوع مورد تصمیم می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال تصمیم در خصوص خرید یک دستگاه تا استخدام یک کارمند، اما به صورت کلی فرآیند تصمیم گیری از سه مرحله: 1- پیدا کردن انگیزه 2-ایجاد تصمیم 3- تأیید تشکیل می شود.

چند مثال ساده برای مدل های تصمیم گیری افراد برایتان آوردم تا شکل کلی آن را بفهمید.

1- داشتن اطلاعات زیاد: برخی افراد با داشتن اطلاعات زیاد تصمیم می گیرند و برخی با اطلاعات زیاد گیج می شوند.

2- مشورت گرفتن: برخی افراد برای تصمیم گرفتن حتما به شخص ثالثی احتیاج دارند و برخی فقط به تنهایی تصمیم می گیرند.

3- زمان تصمیم گیری: برخی افراد نیاز به زمان مناسب جهت تصمیم گیری های شان دارند. به آنها زمان بدهید. با تحت فشار قراردادن آنها با مقاومت بیشتری روبه رو می شوید و برخی سریع هستند. زمان را نباید از دست بدهید، در کمترین زمان او را به نقطه اتمام تصمیم گیری برسانید.

حال باید با پرسیدن سوالات متوجه این موضوع شوید که فرد طرف مقابل با چه روشی تصمیم می گیرد یا با مطالعه سوابق خریدش از این موضوع اطلاع پیدا کنید.

فراموش نکنید موضوع تصمیم گیری برای یک خرید علاوه بر شیوه های تصمیم گیری به شرایط محیطی، شرایط فرهنگی و اقتصادی طرف مقابل نیز وابسته است.

 

منبع: فرصت امروز

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)