ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نظرسنجي هاي جديد (عمدتا در آمريکا و کانادا) نشان مي دهد بيشتر کارکنان در شغل شان احساس شادي ندارند. برخي افراد آنقدر احساس ناراحتي در کار دارند که مي خواهند شغل تازه اي پيدا کنند. خيلي از ما در طول زندگي کاري شغلي داشته ايم که در مقطعي راضي مان نمي کند. درحالي که روانشناسان و دانشمندان علوم اجتماعي معتقدند بخشي از شادي در وجود ما ذاتي است، اما بخش قابل توجهي از آن تحت کنترل خودمان است. صرف نظر از موقعيتي که در کارتان داريد، هفت عادت افرادي را که در کارشان شاد هستند، معرفي مي کنيم. با شركت پگاه سيستم همراه باشيد.

1) به رشد مداوم به عنوان هدف زندگي متعهدند. افراد شاد معتقدند بايد نهايت سعي خود را در هر کاري بکنند؛ چه به آنها گفته شده باشد، چه نه. اين موضوع به خودشان حس بهتري مي دهد.

2) اهدافي دارند که تلاش براي تحقق آنها ارزش دارد. افرادي که اهداف مشخص در زندگي دارند، مي توانند همه چيز را فراتر از مشکلات کاري روزمره ببينند. وقتي همه چيز به خوبي پيش نمي رود، آنها به جاي تمرکز بر موقعيت منفي پيش آمده در محيط کار، بر هدفي که تعيين کرده اند متمرکز مي شوند.

3) درگير مسائلي که فراتر از کنترل آنها است، نمي شوند. افراد شاد به خودشان اجازه نمي دهند از نظر احساسي درگير جو منفي و شايعات مسموم در محيط کار شوند. آنها بر کاري که در دستشان است و توانايي هايشان براي انجام آن کار متمرکز مي شوند و خودشان را در درگيري هايي که به آنها مربوط نمي شود دخالت نمي دهند.

4) دوست دارند به ديگران کمک کنند. افراد شاد هميشه به دنبال راه هايي براي کمک کردن به ديگران هستند. محققان دانشگاه ويسکانسين دريافته اند افرادي که در محيط کار به ديگران کمک مي کنند، در مقايسه با سايرين شادترند.

5) تا جايي که ممکن است از افراد منفي دوري مي کنند. افراد شاد وقتي با يک فرد منفي باف يا کسي که دائم شکايت دارد مواجه مي شوند، سعي مي کنند به دنبال يک راه حل بگردند يا موقعيت را از زاويه ديگري مورد توجه قرار دهند. اين انرژي مثبت اغلب باعث مي شود افراد شاکي از آنها دوري کنند.

6) قدرداني بخشي ثابت از وجود آنها است. افراد شاد هميشه دلايلي براي قدردان بودن دارند و اين حس را آزاد و رها بيان مي کنند. اين رويکرد قدردان بودن ديگران را جذب انرژي مثبت آنها مي کند. همکاران دوست دارند دور چنين افرادي باشند و در کنار آنها کار کنند.

7) احساسات خود را مديريت مي کنند و حس شوخ طبعي دارند. افراد شاد به صورت خودکار سعي مي کنند از هر موقعيتي در کار، خانه يا دورهمي ها بيشترين بهره را ببرند. آنها مي دانند که مي توانند احساسات خود را با يک لبخند يا شوخي تغيير دهند. همچنين مي توانند با فکر کردن به مسائل خوشحال کننده و موقعيت هاي شادي آور، حواسشان را از مسائل ناراحت کننده پرت کنند.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)