ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موفق ترين و کارآمدترين مديران کساني هستند که نه تنها از مهارت هاي فني و کلاسيک مديريتي به حد کمال برخوردارند، بلکه يکسري مهارت هاي نرم و ظريف مديريتي را نيز در خود تقويت کرده اند که آنها را نسبت به مديران معمولي و متوسط متمايز مي سازند. از اين مهارت هاي نرم مي توان به مواردي همچون مهارت هاي بين فردي، مهارت هاي ارتباطي، استفاده از نرم افزار هاي مديريتي شركت پگاه سيستم، مهارت در مذاکره و الهام بخشي اشاره کرد که بدون آنها مديران داراي بالاترين حد مهارت هاي فني نيز کاري از پيش نخواهند برد.

1) مهارت گوش کردن

بهترين ارتباط برقرارکنندگان کساني هستند که به دقت و به طور کامل به سخنان و اظهار نظرهاي ديگران گوش مي دهند. اين هنر يک مدير است که به کارکنانش گوش کند تا از افکار و همچنين قابليت هاي آنان آگاهي يابد و پس از آن او قادر خواهد بود از پتانسيل هاي آنها نهايت استفاده را ببرد.

پند مديريتي: توجه کامل خود را به گفته هاي کسي که در حال صحبت با شماست معطوف کنيد و در صورت امکان از صحبت هاي او يادداشت برداري کنيد و نسبت به گفته هايش واکنش نشان دهيد.

2) مهارت ارتباط برقرار کردن

توانايي برقراري ارتباط مستمر و نزديک با کارکنان، به شکل بخشيدن به يک پيوند نزديک و سازنده بين مدير و کارکنان کمک مي کند و در سايه وجود همين پيوند است که انجام هر کاري ممکن و ميسر مي شود.

پند مديريتي: با علاقه تمام با افرادتان ارتباط برقرار کنيد و در اين مسير از نشان دادن اشتياق، اعتماد و پشتيباني خود به افرادتان دريغ نکنيد. استفاده از عباراتي همچون «عاليه» يا «فوق العاده است» و «حتما» در اين ميان بسيار سازنده خواهد بود.

3) مهارت ارتباط غيرکلامي

زبان بدن يک مدير مي تواند بسيار مهم تر و تاثيرگذارتر از سخنان او بر کارکنان عمل کند. تحقيقات دانشمندان نشان داده ميزان تاثيرگذاري کلماتي که يک فرد در مکالمه اش با فردي ديگر استفاده مي کند، بر تفسير او حداکثر 7 درصد است، درحالي که اين تاثيرگذاري در مورد زبان بدن بيش از 55 درصد است.

پند مديريتي: وقتي با کارکنان تان صحبت مي کنيد حتما با آنها تماس چشمي داشته باشيد و از نگاه کردن به اطراف خودداري کنيد. در ضمن از انجام کارهايي مانند کلنجار رفتن با دکمه لباس يا جواهرات يا جابه جا کردن اشياي اطرافتان که حاکي از بي توجهي شما به طرف مقابل است خودداري کنيد.

4) مهارت دادن خبر بد

هيچ کس دوست ندارد حامل خبر بد و ناگواري براي ديگران باشد. با اين همه خبرهاي بد بخشي گريزناپذير از دنياي کسب و کار و همه مشاغل به حساب مي آيند. توانايي در اعلام خبرهاي بد با ايجاد کمترين حد پيامدهاي منفي از جمله توانايي هايي است که مديران بزرگ را از مديران معمولي متمايز مي سازد.

پند مديريتي: خبرهاي بد را به صورت رو در رو و حضوري اعلام کنيد و تا آنجا که ممکن است در انجام اين کار با صداقت تمام عمل کنيد و از طفره رفتن و پرداختن به حاشيه ها بپرهيزيد. در ضمن بعد از اعلام خبر بد به کارکنان اين فرصت را بدهيد تا در مورد عقايد و پيشنهادهايشان در قبال آن خبر بد اظهار نظر کنند.

5) مهارت نه گفتن

براي بسياري از مديران گفتن نه به برخي خواسته ها و پيشنهادها کاري سخت و نامطلوب است درحالي که اگر مطمئن هستيد پيشنهاد يا ايده مطرح شده به هيچ عنوان به درد نمي خورد و شما را به بيراهه مي برد بايد با قاطعيت به آن نه بگوييد.

پند مديريتي: هنگامي که مي خواهيد به يک ايده يا پيشنهاد مطرح شده از سوي کارکنان تان نه بگوييد پس از بيان کلمه نه حتما براي آنها توضيح دهيد که چرا با ايده آنها مخالفيد و گفت وگوي خود با آنها را با بيان چند جمله مثبت و اميدوارکننده به پايان برسانيد تا از رنجيده شدن کارکنان از شما جلوگيري کنيد.

6)مهارت چانه زني

همه مديران در طي روزهاي کاري شان به طور مداوم در حال مذاکره و چانه زدن با ديگران اعم از مشتريان، شرکا، کارکنان و رقبا هستند. توجه کامل آنها به ظرافت ها و ريزه کاري هاي مذاکره و چانه زني مي تواند نقش بسزايي در دستيابي آنها و سازمان هاي تحت رهبري شان به اهداف مد نظرشان داشته باشد.

پند مديريتي: به موقعيت ها و شرايط از ديد طرف مقابل بنگريد و از داشتن نگاه يک سويه و افراطي به قضيه خودداري کنيد.

7) مهارت برقراري رابطه صميمانه با کارکنان و همکاران

يک مدير براي موفق شدن در کارش به شدت به برقراري رابطه اي صميمانه و نزديک با کارکنان و همکارانش نياز دارد و از اين طريق است که مي تواند به ايجاد يک محيط کاري همسو و مولد کمک کند.

پند مديريتي: هميشه سعي کنيد در زمان صحبت با کارکنان اسم آنها را بر زبان بياوريد، چراکه هر کارمندي دوست دارد مديرش او را به اسم صدا کند. علاوه بر اين، هميشه خود را نسبت به کسب اطلاع از وضعيت زندگي و اعضاي خانواده کارکنان و همچنين همکارانتان مشتاق و علاقه مند نشان دهيد و به آنها ثابت کنيد که مسائل زندگي آنها براي تان مهم است.

8) مهارت نقد کردن ديگران

همه مديران در موقعيت هايي قرار مي گيرند که بايد نسبت به نقد و تذکر دادن به کارکنانشان در قبال عملکرد ناکارآمدشان اقدام کنند. با اين همه نحوه برخورد مديران با اين قضيه و به حداقل رساندن پيامدهاي منفي اين نقد و تذکر از جمله موارد متمايزکننده مديران بزرگ و موفق از مديران معمولي به حساب مي آيد. يک مدير مي تواند تندترين نقدها را از عملکرد يک کارمند يا کارگر بيان کند بدون اينکه او را آزرده خاطر سازد و گفته هاي او تلنگري باشد براي تغيير جهت حرکت آن فرد به سمت عملکرد مثبت و سازنده.

پند مديريتي: هميشه انتقادها و تذکراتتان به يک کارمند را به صورت خصوصي و فقط با حضور خود او بيان کنيد و از انجام اين کار در برابر ديگران خودداري کنيد. علاوه بر اين، از خطاب کردن فرد با انگشت و تهديد ضمني او جدا خودداري کنيد و حتما بعد از هر انتقادي، راه حل جايگزين و پيشنهاد سازنده اي را بيان کنيد تا به طرف مقابل فرصت اصلاح و رفع نواقص را بدهيد.

 

منبع: دنياي اقتصاد

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)