ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

فرايند ايجاد ارزش، منبع كليدي مزيت رقابتي به شمار مي آيد. باوجود اين، به رغم افزايش توجه به اين جنبه از توسعه راهبردي، مديران و مفسران در مورد عواملي كه «ارزش مشتري» را تشكيل مي دهد، توافقات اندكي داشته اند. به علاوه شركت ها به حد كافي مشخص نمي كنند كه مي خواهند چه ارزشي را به بخش هاي مشتري معين و بخش هاي كوچك مشتري ارائه دهند و چگونه قصد دارند آن را ارائه دهند.

فرايند ايجاد ارزش، سه عنصر كليدي را شامل مي شود: شركت با استفاده از نرم افزار هاي مديريت ارتباط با مشتري يا نرم افزار هاي CRM شركت پگاه سيستم چه ارزشي مي تواند به مشتريانش ارائه دهد. تعيين ارزشي كه سازمان از مشتريانش دريافت مي كند. تبادل ارزش و به حداكثر رساندن ارزش طول عمر بخش هاي مشتري مطلوب به واسطه وجود مديريتي موفق. به طور خلاصه اين فرايند به دو پرسش كليدي زير مي پردازد:

1.چگونه مي توانيم ارزشي را براي مشتريانمان ايجاد كنيم؟

2.چگونه بايد ارزش طول عمر مشترياني را كه مي خواهيم به حداكثر برسانيم؟

به هرحال در بسياري از شركتها بر دومين عنصر ارزشي تاكيد مي شود. براي اين شركت ها ارزش مشتري يعني:

چه قدر پول مي توانيم از مشتري به دست آوريم؟

چگونه ميتوانيم از كالاها و خدمات موجود، بيشتر به آنها بفروشيم؟

چگونه مي توانيم كالاها و خدمات جديد به آنها بفروشيم؟

باوجود اين در عرضه رقابتي امروز وجود برخي موارد الزامي است. از جمله: جايي كه رقيب تجاري براي سهم دستيابي به مشتريان بيشتر چشم و همچشمي ميكند، ارزش مشتري برحسب سودرساني اوست و اينكه به او تضمين داده شود كه پيشنهاد فروش متناسب و جذاب و تجربه مشتري همواره مثبت است. اساسا فرايند ايجاد ارزش، مولفه اي حياتي از مديريت ارتباط با مشتري است، زيرا راهبردهاي شركت و مشتري را به جملاتي در مورد اينكه چه ارزشي بايد به مشتري ارائه شود و به دنبال آن چه ارزشي بايد به سازمان تامين كننده ارائه شود، بيان مي كند.

 

منبع: بخشي از كتاب «مديريت ارتباط با مشتري» نوشته آدريان پين ترجمه محمد ابراهيم گوهريان و مريم خيردست

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)