ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

شما به تازگي مديريت يك شركت كوچك را قبول كرده ايد و ملزم به موفقيت هستيد، در عين حال از بهترين نرم افزار هاي حسابداري، مديريت كيفيت يا نرم افزار ارتباط با مشتري استفاده ميكنيد اما اين را خيلي خوب ميدانيد كه براي رسيدن به اين هدف، نياز به استخدام افراد فوق العاده داريد. برای اینکه بتوانید افراد فوق العاده را به کسب و کار خود جذب کرده و آنها را حفظ کنید، باید تعریف شفافی از فرد فوق العاده داشته باشید. معیار حیاتی موفقیت در هر کسب و کار، توانایی دریافت نتایج است و بنابراین، کارمندان فوق العاده کسانی هستند كه کارها را به سرعت، به نحو احسن، و با کیفیت بالا انجام میدهند.

 

 

افراد فوق العاده بازیکنان خوبی در تیم هستند


آیا اعضای تیم شمابه خوبی با یکدیگر کار می کنند؟ آیا برای دستیابی به اهداف تیم، تمرکز و همکاری لازم دارند؟ شما به افرادی نیاز دارید که با و جود تفاوت هایشان با یکدیگر با احترام برخورد کنند، زیرا دلیل یا هدف مشترکی دارند. آن ها به یکدیگر كمک می کنند تا کاراریی افزایش یابد و هرگاه لازم باشد حمایت و راهنمایی خود را از همکارانشان دریغ نمی کنند.
فوق العاده ها به درستي كارها اهميت ميدهند، نه اینکه حق با چه کسی است.
وقتی نظرات یکسان نیست، به جای گلایه و بهانه آوردن، باید برمسائل موجود و دست یابی به هدف متمرکز شوید. آیا معمولا محیطی امن برای جلسات کارکنان ایجاد می کنید؟ جلساتی که افراد بتوانند مسائل پیچیده را بدون شخصی کردن آنها مطرح کنند؟
اگر افراد تیم برای دستیابی به اهداف شرکت واقعا مشتاق و مجاز باشند در مورد چگونگی دست یابی به این اهداف با صراحت سخن بگویند و یا حتی به بحث با یکدیگر بپردازند، بسیار اثربخش تر از تیم هایی هستند که افراد آن ها به یکدیگر حمله میکنند و به موضوعات مهم و چالش نمی پردازند.


افراد فوق العاده عمیقا نتیجه محورند


بهترین بازیکنان بر همکاری و بر فعالیت هایی تمرکز می کنند که برای شرکت واقعا مهم است. آنها الویت ها را مشخص کرده، از وقت خود به خوبی استفاده می کنند و بر فعالیت های کلیدی تمرکز می کنند.


افراد فوق العاده مسئولیت پذيرند تا به نتایج مورد انتظار برسند


آن ها نیازی به نظارت دقیق ندارند، زیرا در مورد نتایج، شخصا خود را پاسخگو می دانند.


افراد فوق العاده شرکت را مکانی فوق العاده برای کارکردن می دانند


فوق العاده ها خود را به شکل خانواده میبیند، آنها طوری برخورد می کنند که گویی خودشان صاحب شرکت هستند و کار خود را مسئولیتی مهم می دانند. زندگی کاری بخشی از هویت آنها می شود و خارج از محیط کار نیز با همکاران خود روابط اجتماعی برقرار می کنند.


 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)