ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

در دنیای امروز و محیط اقتصادی پویا و شدیدا رقابتی، فناوری اطلاعات توانسته است به یکی از بازیگران اصلی و مهم تبدیل گردد و جایگاه خود را تا رسیدن به یک سرمایه استراتژیک ارتقاء دهد. فناوری اطلاعات می تواند یک سازمان را به سمت نوآوری، افزایش بهره وری و تولید ارزش برای مشتریان هدایت کند و به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح شود اما یکی از مهمترین چالش ها، میزان و نحوه همسوئی فناوری اطلاعات با کسب و کار است.
جایگاه و نقش فناوری اطلاعات در سازمان شما کجا است؟ آیا فناوری اطلاعات توانسته است به سازمان شما کمک کند تا به اهداف کسب و کار خود سریع تر برسد؟ تا چه میزان فناوری اطلاعات و کسب و کار زبان همدیگر را متوجه می شوند؟ پيش از اينكه به اين سوالات درباره كسب و كار خود پاسخ دهيد، بد نيست نگاهي داشته باشيد به جایگاه فناوری اطلاعات در یک سازمان كه می توان آن در چهار سطح مختلف بررسی کرد .


فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل هزینه


فناوری اطلاعات صرفا یک ارایه دهنده کالا (به عنوان نمونه تجهیزات جانبی) و یا سرویس های خاصی نظیر سیستم های حسابداری و مالی درون سازمان است. در چنین مواردی فناوری اطلاعات نظیر یک بچه شرور است که هم دوستش داریم، هم باید باشد، هم باید تاوان بودن آن را با کمترین هزینه پرداخت کرد و هم مزاحمت های فراوان آن را تحمل کرد! در این سطح، فناوری اطلاعات هیچگونه تاثیری بر روی کسب و کار ندارد .


فناوری اطلاعات به عنوان یک سرمایه


راه حل های فناوری اطلاعات به عنوان بخش لاینفک فرآیندهای اصلی کسب و کار و تحقق مسائل امنیتی و رعایت نیازهای تعریف شده قانونی در نظر گرفته می شوند. کعبه آمال نهایی فناوری اطلاعات، تعالی عملیات است و در همین راستا بیشترین تاکید را بر روی اثربخشی بیشتر و ارتقاء کیفیت در کسب و کار از طریق بهبود فرآیندهای کسب و کار و تصمیم گیری دارد. فناوری اطلاعات بايد یک پایگاه عملیاتی مقرون به صرفه را ارایه كند و راندمان و بهره وری کسب و کار را بهبود بخشد. در این سطح، فناوری اطلاعات برای سازمان ايجاد ارزش ميكند و به نوعی در ارایه پیشنهادات لازم در این خصوص حضور پررنگ تری دارد.


فناوری اطلاعات به عنوان یک شریک کسب و کار


فناوری اطلاعات توسط کسب و کار به عنوان یک شریک با کلاس بالاتر که حرف های بیشتر و مهمتری برای گفتن دارد، پذیرفته می شود که می توان سخن آن را در زمان تدوین استراتژی سازمانی نیز شنید و به آن ترتیب اثر داد. فناوری اطلاعات با اعتماد به نفسی که پیدا کرده است این امیدواری را دارد که بتواند داده های ارزشمندی را برای اتخاذ تصمیمات مهم و اثربخشی عملیات ارایه كند. بررسی اثرات ایده ها و میزان وابستگی بین آنها در تعامل بین فناوری اطلاعات و کسب و کار از دیگر وظایف فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات لازم است در عمل توانمندی خود را نشان دهد و بر اساس ساختارهای انعطاف پذیر به نیازهای کسب و کار به سرعت و مقرون به صرفه پاسخ دهد تا سازمان به استناد آنها بتواند در مسیر صحیح رو به جلو حرکت کند .


فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل توانمند ساز


با رشدی که فناوری اطلاعات داشته است، اعتقاد مدیران کسب و کار به آن بیشتر شده است. مدیران کسب و کار که دارای قابلیت پیش بینی نیازهای آتی هستند، ظرفیت فناوری اطلاعات و سایر فناوری ها را از دریچه ای جدید بررسی می کنند و فرصت های کسب و کار جدید را به سرعت شکار می کنند. در ادامه، ساختارهای فناوری اطلاعات به آنها کمک می کند تا به سرعت خود را با نیازهای جدید تطبیق و متعاقب آن تغییر بدون درنگ داشته باشد. فناوری اطلاعات خودش را به عنوان بخش جدائی ناپذیر از کسب وکار می بیند که می تواند ایده های کسب و کار جدیدی را از طریق قابلیت ها و ظرفیت فناوری های موجود و فناوری های نوآورانه و ابتکاری عملی سازد.
 

منبع: صادقیم

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)