ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 مراحل ایجاد ، رشد و توسعه کسب و کار

صاحبنظران مختلف ، مراحل ایجاد و توسعه ی کسب و کارهای کوچک را در قالب های متعددی تقسیم بندی کرده اند . بطور سنتی چرخه ی این نوع کسب و کار ها را می توان در قالب پنج مرحله بررسی کرد .

 

عناصر اصلی در ایجاد یک شرکت نوپا

1. مرحله ایجاد کسب و کار :


مرحله اول شامل فعالیت های مرتبط با شکل گیری اولیه ی کسب و کار است .در مرحله آغازین ، فرآیند کارآفرینانه ایجاد شده و خلاقیت مورد نیاز است . برای انباشت و کسب منابع مالی و غیر مالی به خلاقیت ، ارزیابی و شبکه سازی نیاز است . هدف کلی ، ماموریت و جهت کسب وکار در قالب استراتژی کار آفرینانه در این مرحله مشخص می شود .


2. مرحله شروع کسب و کار :


در این مرحله ، فعالیت های لازم برای ایجاد برنامه ی رسمی کسب و کار ، جستجوی سرمایه ، انجام فعالیت های بازاریابی و ایجاد تیم کارآفرینانه‌ی موثر انجام می گیرد .


3. مرحله رشد :


این مرحله نیازمند تغییرات مهمی در استراتژی کارآفرینانه است . زیرا رقبا و دیگر نیروهای بازار ، مشغول ایجاد تغییر و تحول در خود هستند و چالش های جدیدی پیش روی کسب و کار ها قرار می گیرد . در این مرحله رشد و انتقال از رهبری انفرادی کارآفرینانه به رهبری تیم گرای مدیریتی مطرح است .


4. مرحله تثبیت کسب و کار :


این مرحله هم نتیجه ی شرایط بازار هم تلاش های کارآفرینان است . در طول این مرحله رقابت شرکت ها و بی تفاوتی مشتریان نسبت به کالاها و خدمات کارآفرینان افزایش یافته و بازار اشباع می شود . علاوه برآن میزان فروش کسب و کار حالتی ثابت به خود می گیرد و شرکت باید برای سه تا پنج سال آینده برنامه ریزی کند . نوآوری برای موفقیت آینده کسب و کار حیاتی است .


5. مرحله نوآوری یا افول :


شرکت هایی که به نوآوری توجه نمی کنند ، سرنوشتی جز نابودی نخواهند داشت . شرکت هایی که از نطر مالی موفقیت داشته اند ، اغلب تلاش می کنند تا شرکت های نوآورانه ی دیگر را صاحب شوند و بدین طریق از رشد خود اطمینان حاصل کنند . همچنین تعدادی از شرکت ها تولید محصولات یا خدمات جدیدی را دنبال می کنند .
تمامی مراحل چرخه ی حیات کسب و کار های کوچک از دیدگاه راهبردی دارای اهمیت بوده و هر کدام از این مراحل راهبرد های متفاوتی نیازمند هستند .


 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)