ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارآفرینی و ایجاد کسب و کار های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش اساسی در فرآیند توسعه جوامع را دارند. از آنجا که نمی توان اثر بنگاه های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی کشور ها نادیده گرفت، برای پیشرو بودن در این امر، کشور ها اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه ریزی های بلند مدت کرده و مشوق ها و شرایطی را به وجود می آورند تا از پتانسیل سازنده ی کسب و کار های کوچک و متوسط برای رسیدن به رشدی پایدار استفاده کنند. این نوشتار وضعیت کسب و کار های کوچک و متوسط را در کشور های برزیل ، چین ، ترکیه و ایران بررسی کرده و نقش ایجاد و توسعه این نوع کسب و کار ها را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها مورد تحلیل قرار می دهد .
تعريف دقيق و يكساني از کسب وکارهای کوچک و متوسط وجود ندارد و معيار تعريف ارائه شده براي آنها در كشورهاي مختلف ، متفاوت است . معيارهاي موجود جهت تعريف کسب وکار های کوچک و متوسط مواردي مانند : تعداد كاركنان ، ميزان داراييهاي بكار رفته ، نسبت فروش به سرمايه در گردش ، تعداد كاركنان زن ، تعداد كاركنان و ارزش دارايي ، گردش پول و ارزش دارايي ، تعداد كاركنان و ميزان فروش و ارزش دارايي ميباشد. طبق تعريف مركز آمار در ايران نيز صنايعي كه تعداد كاركنانشان كمتر از 9 نفر مي باشند بعنوان صنايع كوچك تلقي ميگردند ولي ميتوان صنايعي را كه تعداد كاركنان آنها زير 50 نفر است ، بعنوان کسب وکارهای کوچک و متوسط به حساب آورد .
اهميت کسب وکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد كشورها از نظر تعداد به اين صورت است كه کسب وکارهای کوچک و متوسط درصد بالايي از تعداد كل صنايع را تشكيل ميدهند. به عنوان نمونه ، تقريبا 19 ميليون واحد ( معادل 8/99درصد كسب و كارهاي موجود ) در اتحاديه اروپا را کسب وکارهای کوچک و متوسط تشكيل مي دهند . درحالي كه در امريكا بالغ بر 99 درصد و در ژاپن رقم مشابهي ملاحظه ميگردد. . شرکت های کوچک و متوسط نقش عمده ای در اقتصاد ، اشتغال و محیط زیست کشور های در حال توسعه دارند. شرکت های کوچک و متوسط پشتوانه اصلی اقتصاد در فرآیند صنعتی شدن اند . این بخش برای اقتصاد های درحال گذار کشور های در حال توسعه ، بسیار مهم وضروری است .
با وجود اهمیت فراوان شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد و اشتغال ، این شرکت ها در کشور های در حال توسعه، با مشکلات متعددی روبرو هستند و از همه ی ظرفیت آنها استفاده نمی شود . به علت نبود محیط رقابتی و حمایت های قوی مالی ، که در اقتصاد های بسته و اغلب دولتی از این بخش می شود ، این بخش به شدت ناتوان شده است . اما نکته ای که نباید از نظر دور نداشت ، این است که جهان به سمت اقتصاد باز و ایجاد محیط رقابتی حرکت می کند . اگر این شرکت ها با یک روش علمی خود را آماده برخورد با چنین موقعیتی نکنند ، نمی توانند در محیط رقابتی باقی بمانند . ماندگاری در یک اقتصاد رقابتی و باز ، بستگی به عملکرد های کارآمد با تمرکز زیاد بر مشتری و رقابت دارد . بنابر این شرکت ها باید هر چه سریعتر قواعد بازی رقابت و عوامل موثر بر رقابت پذیری را بیاموزند . در این مقاله سعی خواهد شد تا با تبیین وضعیت کسب و کار های کوچک و متوسط ، به نقش واهمیت این نوع کسب و کارها در رشد و توسعه کشورها به ویژه کشورهای ایران ، برزیل ، ترکیه و چین پرداخته شود .
در دو دهه ی اخیر وحدت بازارها وافزایش آگاهی مصرف کنندگان، موجب تغییر در ساختار تقاضا گشته است . ازآنجا که صنایع بزرگ به سبب ساختار خاص خود ، انعطاف لازم را در جوابگویی به تنوع طلبی مصرف کنند گان ندارد ، زمینه رشد صنایع کوچک ، بیش از پیش ، فراهم شده است . عوامل دیگری نیز در تحول ساختار تقاضا و حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط موثر بوده است. مهمترین آنها عبارتند از :
1-تمایل صنایع بزرگ در بازگشت به تخصص های اصلی خود و واگذاری بخش های دیگر تولیدی به صنایع کوچک و اقماری و تامین بخش قابل توجهی از نیازهای خود از طریق پیمانکاری .
2-کاهش اطمینان از روند بازار و هزینه های بالای نگهداری بخشهای تولید .
3-نوآوری در تولید فرآیند .
 

درخواست بازدیدکننده

نام(*)

شماره تماس(*)

ایمیل(*)

نام شرکت

درخواست شما(*)